Forklaringer til teknikker

Her skal du finne tekstforklaringer til alle teknikker jeg bruker i oppskriftene mine.

Jeg jobber med å bygge opp siden og vil fortløpende oppdatere den med nye forklaringer.

Du finner forklaringer til følgende teknikker på siden:

  • legge opp med italiensk opplegg
  • strikke forkortede pinner med dobbeltmaske («German Short Rows»)
  • strikke 2 r i 1
  • strikke 3 r i 1
  • strikke vridd r
  • strikke vridd vr
  • sy en italiensk avfelling
  • øke mot høyre
  • øke mot venstre

Bruk Ctrl + F og nøkkelord fra lista ovenfor til å søke på siden etter forklaringen du leter etter, eller bla nedover i lista; forklaringene er listet opp alfabetisk.

 

Legge opp med italiensk opplegg

Start med en lang trådende, avhengig av hvor mange m som skal legges opp, ca. 1–1 ½ m.

Med trådenden mot deg, hold tråden over tommel og pekefinger og pinnen i midten, under tråden.

Før pinnen over tråden nærmest deg, ned og opp i midten, over tråden lengst fra deg, ned, under begge trådene og opp = 1. maske (rett). Du har nå 1 rettmaske og 1 ekstra løkke på pinnen (teller ikke med i maskeantallet).

Før pinnen fra deg, under begge trådene og opp, ned i midten, under tråden lengst fra deg og opp = 2. maske (vrang).

Fortsett slik til du har lagt opp 1 m mindre enn det antallet masker du skal ha. Avslutt med å lage en løkke på pinnen med tråden lengst fra deg, slik at maskene «låses» = siste vrangmaske.

Den ekstra løkken i starten av p, strikker du sammen med 1. maske på neste omg.

 

Strikke forkortede pinner med dobbeltmaske («German Short Rows»)

Slik lager du 1 dobbeltmaske:

Fra vrangen, når du har snudd arb, flytt 1. m over på høyre p, før tråden opp over m/p, og stram godt til. Slik får du 1 dobbeltmaske som du strikker som 1 vanlig m på neste p.

Fra retten, før tråden frem på forsiden av arb, flytt 1. m over på høyre p, med tråden foran arb, før tråden over p og stram godt til, som på vrangen

 

Strikke 2 r i 1

Strikk m r gjennom fremre maskeledd som vanlig, men uten å slippe m av p. Strikk deretter samme m 1 ggr til gjennom bakre maskeledd = 1 m økt til 2 m. Slipp m av p.

 

Strikke 3 r i 1

Strikk m r gjennom fremre maskeledd som vanlig, men uten å slippe m av p. Strikk deretter samme m 1 ggr til gjennom bakre maskeledd, og så enda 1 ggr til gjennom fremre maskeledd = 1 m økt til 3 m. Slipp m av p.

 

Strikke vridd r

Strikk m r gjennom bakre maskeledd i stedet for fremre, ved å stikke p inn i m fra høyre mot venstre.

 

Strikke vridd vr

Strikk m vr gjennom bakre maskeledd i stedet for fremre, ved å stikke p inn i m fra venstre mot høyre.

 

Sy en italiensk avfelling

Stikk nålen inn i 1. rettmaske på p som om den skulle strikkes vr, trekk tråden gjennom m. Stikk nålen inn mellom 1. og 2. m på p fra baksiden av arb, snu nålen, stikk den inn i 1. vrangmaske på p som om den skulle strikkes r, trekk tråden gjennom m.

*Stikk nålen gjennom 1. rettmaske (ytterste m) på p som om den skulle strikkes r, løft m av p. Stikk nålen gjennom neste rettmaske som om den skulle strikkes vr, trekk tråden gjennom m. Stikk nålen gjennom 1. vrangmaske (ytterste m) på p som om den skulle strikkes vr, løft m av p. Stikk nålen inn mellom 1. og 2. m på p fra baksiden av arb, snu nålen, stikk den inn i neste vrangmaske som om den skulle strikkes r, trekk tråden gjennom m.*

Gjenta *–* til du har 2 m igjen på p å felle av.

Stikk nålen inn i siste rm som om den skulle strikkes r, løft m av p, stikk nålen inn i siste vrm som om den skulle strikkes vr, løft m av p.

 

Øke mot høyre

Plukk opp tråden mellom m med venstre p bakfra og strikk den r fra retten, vr fra vrangen.

 

Øke mot venstre

Plukk opp tråden mellom m med venstre p forfra og strikk den vridd r fra retten, vridd vr fra vrangen.