Forkortelser

Alle oppskrifter fra Strikkefina og Gullhåret inneholder vanlige, etablerte norske strikkeforkortelser – eneste unntak er strikkeoppskrifter som er skrevet spesifikt for nybegynnere og skrevet uten forkortelser.

Søketips: Bruk Ctrl + F til å søke på siden etter den forkortelsen du leter etter.

Her er lista over alle forkortelser jeg bruker i oppskriftene mine, og hva de betyr:

r - rett
vr - vrang
omg - omgang/omgangens
beg - begynnelse
p - pinne
m - maske
arb - arbeidet/arbeidets (strikkearbeidet ditt)
mm - maskemarkør
sm - sammen
2rsm - 2 masker rett sammen
lls
- løft, løft, strikk (dss. eng. ssk), dvs. løft av de to neste m som om de skulle strikkes r, en og en, sett m tilbake på venstre p og strikk dem vridd r sm
*–* - fra * til *, altså det som står mellom stjernene
ggr - gang/ganger
rm - rettmaske
vrm - vrangmaske
vrbord - vrangbord
hjelpep - hjelpepinne

Merk: Denne lista er ikke uttømmende, men oppdateres etter hvert som nye oppskrifter med nye forkortelser kommer til.